مکانیک زندگی http://potatoo.mihanblog.com 2020-07-05T20:25:12+01:00 text/html 2012-07-22T05:12:14+01:00 potatoo.mihanblog.com آسیه خ میانمار، نسل کشی مسلمانان در سکوت http://potatoo.mihanblog.com/post/22 <font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 12.727272033691406px; line-height: 16.363636016845703px; ">در مساجد ویران برمه</span><br style="font-size: 12.727272033691406px; line-height: 16.363636016845703px; "><b style="font-size: 12.727272033691406px; line-height: 16.363636016845703px; ">اذان سرخ</b><span style="font-size: 12.727272033691406px; line-height: 16.363636016845703px; ">&nbsp;می‌گویند</span></font><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br style="font-size: 12.727272033691406px; line-height: 16.363636016845703px; "><span style="font-size: 12.727272033691406px; line-height: 16.363636016845703px; ">این اسلام است</span><br style="font-size: 12.727272033691406px; line-height: 16.363636016845703px; "><span style="font-size: 12.727272033691406px; line-height: 16.363636016845703px; ">که آخرین رمق استعمار را گرفته است&nbsp;</span></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br style="font-size: 12.727272033691406px; line-height: 16.363636016845703px; "><span style="font-size: 12.727272033691406px; line-height: 16.363636016845703px; ">و این روح الله است&nbsp;</span><br style="font-size: 12.727272033691406px; line-height: 16.363636016845703px; "><span style="font-size: 12.727272033691406px; line-height: 16.363636016845703px; ">که نامش را به جنوب شرق آسیا سوغات برده‌اند&nbsp;</span></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br style="font-size: 12.727272033691406px; line-height: 16.363636016845703px; "><span style="font-size: 12.727272033691406px; line-height: 16.363636016845703px; ">مثل تونس، مثل لیبی و مثل مصر&nbsp;</span><br style="font-size: 12.727272033691406px; line-height: 16.363636016845703px; "><span style="font-size: 12.727272033691406px; line-height: 16.363636016845703px; ">باید شعری به این مضمون برایشان سرود:</span></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br style="font-size: 12.727272033691406px; line-height: 16.363636016845703px; "><b style="font-size: 12.727272033691406px; line-height: 16.363636016845703px; ">ما را نیز کشتند</b><br style="font-size: 12.727272033691406px; line-height: 16.363636016845703px; "><b style="font-size: 12.727272033691406px; line-height: 16.363636016845703px; ">ولی نمردیم</b></font> </div> text/html 2012-07-22T05:11:28+01:00 potatoo.mihanblog.com آسیه خ میانمار، نسل کشی مسلمانان در سکوت http://potatoo.mihanblog.com/post/21 <p style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 18px; text-align: center; "><font size="2" style="padding: 0px; margin: 0px; ">به نام خدا</font></p><div style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: center; "><font size="2" style="padding: 0px; margin: 0px; "><br style="padding: 0px; margin: 0px; "></font></div><div style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: center; "><br></div><div style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: justify; "><span style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 20px; "><b style="padding: 0px; margin: 0px; "><font size="2" style="padding: 0px; margin: 0px; "><font color="#cc0000" style="padding: 0px; margin: 0px; ">امام خامنه ای:</font>&nbsp;یک مشت چکمه‌پوش دهها هزار مسلمان میانمارى را با فجیع‌ترین وضع از خانه‌ى خودشان بیرون کردند؛ بچه‌ها و زنان و مردانشان را کشتند؛ اموالشان را غارت کردند؛ هر کس توانسته جان خودش را بردارد، فرار کرده؛ در دنیا هم کسى به کسى نیست؛ نه سازمان ملل حرفى مى‌زند، نه کمیته‌ى حقوق بشر فریادى مى‌کشد، نه صلیب سرخ جهانى احساس مسؤولیتى مى‌کند، نه این کنفرانسها و مؤسسه‌هاى دروغىِ دفاع از حقوق بشر و دفاع از صلح و غیره حرفى مى‌زنند.</font></b></span></div><div style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: justify; "><a href="http://www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2604" style="padding: 0px; margin: 0px; -webkit-transition: all 0.1s linear; color: rgb(33, 100, 133); text-shadow: rgb(108, 182, 209) 0px 0px 3px; direction: rtl; text-decoration: none; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 12px; line-height: 22px; ">۱۴ اسفند ۱۳۷۰</a></div><div style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: center; "><font size="2" style="padding: 0px; margin: 0px; "><img src="https://lh3.googleusercontent.com/-5Gu1o5lNTKo/UAglhxfDrAI/AAAAAAAAE4A/ACZ0_2jCG7s/w497-h373/qc6z1zat4ilvca4y7ho.jpg" alt="qc6z1zat4ilvca4y7ho.jpg" style="padding: 0px; margin: 0px; max-width: 650px; border-width: 0px; "></font></div><div style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: justify; "><font size="2" style="padding: 0px; margin: 0px; "><br style="padding: 0px; margin: 0px; "></font></div><div style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: justify; "><font size="2" style="padding: 0px; margin: 0px; "><span style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 20px; ">همزمان با جنایات استکبار جهانی در سرتاسر دنیای اسلام از فلسطین و افغانستان گرفته تا سوریه و میانمار،&nbsp;</span><span style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 20px; ">موج وبلاگی جبهه جهادگران مجازی از وبلاگ نویسان عزیز دعوت می نماید با نوشتن مطلبی با عنوان&nbsp;</span><span style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 20px; "><font color="#ff0000" style="padding: 0px; margin: 0px; font-weight: bold; ">"میانمار،&nbsp;</font></span></font><font size="2" style="padding: 0px; margin: 0px; "><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold; line-height: 20px; ">نسل کشی مسلمانان&nbsp;</span></font><font size="2" style="padding: 0px; margin: 0px; "><span style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 20px; "><font color="#ff0000" style="padding: 0px; margin: 0px; font-weight: bold; ">در سکوت"</font>سکوت سازمان های بین المللی را در باره وقایع تروریستی سوریه، و تروریسم دولتی میانمار محکوم نموده و به موج وبلاگی بپیوندند.</span></font></div><div style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: justify; "><span style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 20px; "><font size="2" style="padding: 0px; margin: 0px; "><br style="padding: 0px; margin: 0px; "></font></span></div><div style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: justify; "><font size="2" style="padding: 0px; margin: 0px; "><span style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 20px; ">1- هر وبلاگ نویس یک مطلب با عنوان&nbsp;</span><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold; line-height: 20px; ">"میانمار، نسل کشی مسلمانان در سکوت"&nbsp;</span><span style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 20px; ">در وبلاگ خود بنویسد. (حاوی متن، عکس، فیلم، کلیپ و ...)</span></font></div><div style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: justify; "><font size="2" style="padding: 0px; margin: 0px; "><span style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 20px; ">2- به مطلب خود برچسبهای مناسب بدهد، مانند:&nbsp;</span><span style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: right; ">holocaust، genocide، massacre، نسل کشی، قتل عام، هولوکاست، میانمار، برمه، مسلمانان، بودائیان، حقوق بشر، سکوت، Burma، Myanmar، سازمان حقوق بشر، موج وبلاگی جبهه جهادگران مجازی<br style="padding: 0px; margin: 0px; "></span></font></div><font size="2" style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: right; "><br style="padding: 0px; margin: 0px; "></font><div style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: justify; "><span style="padding: 0px; margin: 0px; line-height: 20px; "><font size="2" style="padding: 0px; margin: 0px; ">3- وبلاگنویس لینک مطلب خود را در این تایپک یا در وبلاگ "موج وبلاگی جهادگران مجازی" به ما بدهد.&nbsp;</font></span><u style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 238); font-size: small; ">http://mojecyber.parsiblog.com/Posts/18</u></div><div style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: justify; "><u style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 238); font-size: small; "><br style="padding: 0px; margin: 0px; "></u></div><div style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: justify; "><font size="2" style="padding: 0px; margin: 0px; ">4- هر وبلاگنویس از حداقل سه وبلاگ نویس دیگر برای پیوستن به موج دعوت نماید.</font></div> text/html 2012-05-15T07:23:43+01:00 potatoo.mihanblog.com آسیه خ قیام مجازی http://potatoo.mihanblog.com/post/20 <div style="text-align: justify;"><font size="2">نمیدونم برای این بیچاره هایی که اینقدر بدبخت شدن که به ائمه و مقدسات توهین می کنند و اینطوری عقده های شخصیتی شون رو خالی می کنن باید چی نوشت؟</font><br><br><font size="2">یعنی واقعا خدا زده پس کله این ادمهای بدبخت.</font><br><br><font size="2">وگرنه همیشه حتی اونایی که با دین هم موافقت چندانی ندارن، اما برای ائمه و دینداران احترام خاصی قائلند</font><br><br><font size="2">فقط میشه گفت اینا همش یه پروژه دنباله داره که معلوم نیست که هدف این ادمها چی هم هست.</font><br><font size="2">اما مطمئنا کید و مکرشون به خودشون بر می گرده، <br><br>واقعا این آدم عقده ای بی شخصیت به اسم شاهین نجسی با توهین به امام رضا (ع) و امام هادی (ع) و امام زمان جان همه ما به قربانش چی گیرش میاد که ارزش اینو داره که خودشو این همه روسیاه کنه و همه رو از خودش متنفر کنه؟<br><br></font><h2 style="text-align: center;"><img src="http://www.delparizad.ir/wp-content/uploads/2012/05/Eteraz-Najafi.jpg" alt="http://www.delparizad.ir/wp-content/uploads/2012/05/Eteraz-Najafi.jpg" height="322" width="308"></h2><br><br>با این مطلب کوتاه که به شکل یه درد دل بود به موج وبلاگی جبهه جهادگرتن مجازی پیوستم<br><br></div> text/html 2012-05-15T07:22:25+01:00 potatoo.mihanblog.com آسیه خ موج وبلاگی "قیـــــام مجـــــازی" http://potatoo.mihanblog.com/post/19 <div class="left_header">&nbsp;</div> <div class="date">&nbsp;<br></div><strong><span style="font-size:small;">خاندان رسول خدا از هر محبوبی محبوب‌تر است و اهانت به او از هر اهانتی موهن‌تر..</span></strong><span style="font-size:small;"></span><div class="rowN2_body"><div id="body_topic_2263740"><h2 style="text-align:center;"><img src="http://www.delparizad.ir/wp-content/uploads/2012/05/Eteraz-Najafi.jpg" alt="http://www.delparizad.ir/wp-content/uploads/2012/05/Eteraz-Najafi.jpg" height="322" width="308"></h2><p><br></p><p style="text-align:justify;color:rgb(0,153,0);"><span style="font-size:small;font-weight:bold;color:rgb(0,102,0);">&nbsp;امروز باید جوشید و خروشید ،تاسوعای ما امروز است ،عاشورای ما امروز است ،فاطمیه‌مان امروز است...</span></p><p style="text-align:justify;color:rgb(0,153,0);"><br><span style="font-size:small;font-weight:bold;color:rgb(204,0,0);"><em>&nbsp;شمر هزار و سیصد سال پیش مرد ، شمر امروز را بشناس!!</em></span></p><p style="text-align:justify;"><br><span style="font-size:small;"></span><span style="font-size:small;">اهانت های امروز&nbsp; ثمره یک شجره خبیثه است…</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:small;">ماجرایی که مدت ‌هاست ادامه دارد و خبرهایش از گوشه کنار به گوش می‌رسد و ما همچنان سر در گریبان خود فرو برده و هر از چند گاهی در پی مرگ و درودی سیاسی سربرمی‌آوریم.</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:small;">آنگاه که رگ گردن ‌ها در اهانت به شخصیت ‌های سیاسی متورم می‌شود و امضا روی امضا می‌آید، این دیگر نقل طرفداری و مخالفت فلان جناح سیاسی نیست!!</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:small;">حال که آتش به انبار باروت افتاده است باید انفجاری کرد که صدایش جغرافیای تاریخ را بگیرد!<br>پس….</span></p><p style="text-align:justify;"><span style="font-size:small;"><strong>تا تاریخ سه شنبه 1/03/91 با قرار دادن هر متن نشان دهنده اعتراض به شخصیت منفور هتاکین به مقدسات اسلامی در سایت، وبسایت یا صفحه ی خود در سایت های اجتماعی ( فیس بوک و…) ، اعتراض خود را نسبت به این مسئله بیان کنید…و به اعضای موج&nbsp; “قیام مجازی” بپیوندید.</strong></span></p><div style="text-align:justify;"><br></div><p style="direction:rtl;font-family:tahoma, arial, helvetica, sans-serif;text-align:justify;" dir="rtl"><span style="font-size:small;"><br></span></p><div style="text-align:justify;"><br></div><p style="direction:rtl;font-family:tahoma, arial, helvetica, sans-serif;text-align:justify;" dir="rtl"><span style="font-size:small;"><strong><a href="http://www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=http://mojecyber.parsiblog.com/Posts/14/%D8%A7%D9%84%DB%8C+%D8%A8%DB%8C%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3/">موج وبلاگی جبهه جهادگران مجازی</a> از تمام وبلاگ نویسان درخواست می‌کند که با نوشتن یک پست با عنوان «قیام مجازی» ب</strong><strong>ه موج بپیوندد.</strong></span></p><p style="direction:rtl;font-family:tahoma, arial, helvetica, sans-serif;text-align:justify;" dir="rtl"><span style="font-size:small;"><strong></strong><br><span style="direction:rtl;" dir="ltr">1- هر وبلاگ نویس یک یا چند پست در وبلاگ خود با عنوان "قیام مجازی" بنویسد.<br>2- وبلاگ نویس لینک مطلب خود را در</span><span style="direction:rtl;" dir="ltr"> این پست </span><span style="direction:rtl;" dir="ltr">به ما بدهد تا مطلب لینک شود.<br>3- </span><span style="direction:rtl;" dir="ltr">وبلاگنویسان لطف کرده ار سایر وبلاگنویسان دعوت به نوشتن مطلب در وبلاگهایشان کنند.</span></span></p> </div></div> text/html 2012-03-11T02:02:55+01:00 potatoo.mihanblog.com آسیه خ الی بیت المقدس http://potatoo.mihanblog.com/post/18 <div style="text-align: center; "><img style="cursor: -moz-zoom-in; " alt="http://www.naghdnews.ir/uploadcenter/uploads/1289461792.jpg" src="http://www.naghdnews.ir/uploadcenter/uploads/1289461792.jpg" height="595" width="425"><br><br><div style="text-align: center; "><font size="4"><img alt="http://elaqods.persiangig.com/image/end logo.jpg" src="http://elaqods.persiangig.com/image/end%20logo.jpg"></font><br></div><font style="color: rgb(51, 0, 51); " size="4">گروهی از آزادیخواهان سراسر جهان، به طور خودجوش کاروان بین المللی<span style="font-weight: bold; "> "الی بیت المقدس</span> را راه اندازی کرده و از کشورهای مختلف به طرف بیت المقدس حرکت نموده اند...</font><br><div style="text-align: justify;"><font size="4">این کاروان در روز 11 فروردین، 30 مارس در مرز بیت المقدس در اعتراض به اشغال مسجد الاقصی گرد هم خواهند آمد.</font><br></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">ما وبلاگ نویسان ایرانی ضمن حمایت از این حرکت مردمی و آزادیخواهانه در وبلاگهای خود، با پیوستن به این موج وبلاگی، آزادی قدس شریف را خواستاریم.</font><br></div><br><br><div style="text-align: center; font-weight: bold; "><font style="color: rgb(204, 51, 204); " size="3">آخرین اخبار کاروان بین المللی "الی بیت المقدس" را اینجا بخوانید:<br></font><font style="color: rgb(204, 51, 204); " size="3">وبلاگ فارسی کاروان: <a href="http://www.cloob.com//etc/main/redirector/?url=//http://elaqods.blogfa.com/">http://elaqods.blogfa.com</a></font><br><br><div><img src="http://pic.up2.ir/images/38224256012317402652.gif" alt="38224256012317402652.gif"><br></div><div><br></div>&lt;SCRIPT language=JavaScript type=text/javascript src="http://sajade-neshin.persiangig.com/ray/ghods.js"&gt;&lt;/SCRIPT&gt; <br><font style="font-weight: normal; color: rgb(255, 0, 0); " size="4"></font><br></div><br><p dir="rtl" style="direction: rtl; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; text-align: justify; "><a href="http://www.cloob.com//etc/main/redirector/?url=/http://www.mojecyber.parsiblog.com/" title="">موج وبلاگی جبهه جهادگران مجازی</a><font size="2"><span style="font-size: small; "> از تمام وبلاگ نویسان درخواست می‌کند که با نوشتن یک پست با عنوان</span></font> <font size="4">"الی بیت المقدس"</font> <font size="2"><span style="font-size: small; "> به موج بپیوندد.</span></font></p><br> </div> text/html 2012-03-10T09:52:42+01:00 potatoo.mihanblog.com آسیه خ الی بیت المقدس http://potatoo.mihanblog.com/post/17 <h1>موج وبلاگی "الی بیت المقدس" راه اندازی شد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></h1><div><div> <div style="text-align:justify;"><div style="text-align:center;"><font size="2"><span style="font-weight:bold;color:rgb(255,0,0);"></span></font><br></div><p dir="rtl" style="margin:0in 0in 0pt;text-align:center;"><font size="4"><span style="font-size:13pt;color:#008000;font-family:zar;" lang="fa"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>بسم الله الرحمن الرحیم</strong></font></span></font></p><p dir="rtl" style="margin:0in 0in 0pt;text-align:center;"><font size="4"><span style="font-size:13pt;color:#008000;font-family:zar;" lang="fa"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong><br></strong></font></span></font></p> <div style="text-align:center;"><font size="4"><span style="font-size:13pt;color:#008000;font-family:zar;" lang="fa"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود ... حضرت امام خمینی ( ره)</font></span></font><br></div><br><div style="text-align:justify;"><div style="text-align:justify;"><div style="text-align:center;"><font size="4"><img alt="http://elaqods.persiangig.com/image/end logo.jpg" src="http://elaqods.persiangig.com/image/end%20logo.jpg"></font><br></div><font style="color:rgb(51,0,51);" size="4">گروهی از آزادیخواهان سراسر جهان، به طور خودجوش کاروان بین المللی<span style="font-weight:bold;"> "الی بیت المقدس</span> را راه اندازی کرده و از کشورهای مختلف به طرف بیت المقدس حرکت نموده اند...</font><br><font size="4"><br></font><p align="center"><font size="4"><span style="font-family:tahoma, sans-serif;"><b style="color:rgb(255,0,0);"><img alt="تصویر درون برنامه‌ای 5" src="http://img4up.com/up2/88126728668327575764.jpg" height="293" width="443"></b></span></font></p><p align="center"><font size="4"><br></font></p><p style="color:rgb(255,0,0);" align="center"><font size="4">این کاروان در روز 11 فروردین، 30 مارس در مرز بیت المقدس در اعتراض به اشغال مسجد الاقصی گرد هم خواهند آمد.</font></p><br><font size="4">ما وبلاگ نویسان ایرانی ضمن حمایت از این حرکت مردمی و آزادیخواهانه در وبلاگهای خود، با پیوستن به این موج وبلاگی، آزادی قدس شریف را خواستاریم.</font><br><br><br><div style="text-align:center;font-weight:bold;"><font style="color:rgb(204,51,204);" size="3">آخرین اخبار کاروان بین المللی "الی بیت المقدس" را اینجا بخوانید:<br></font><font style="color:rgb(204,51,204);" size="3">وبلاگ فارسی کاروان: <a href="http://www.cloob.com//etc/main/redirector/?url=//http://elaqods.blogfa.com/">http://elaqods.blogfa.com</a></font><br><br><br><font style="color:rgb(51,102,255);" size="2">لوگوها و بنرهای موج را همراه با کد؛ از اینجا بردارید:</font><br><br><div><br></div><div><img src="http://pic.up2.ir/images/38224256012317402652.gif" alt="38224256012317402652.gif"><br></div><div><br></div>&lt;SCRIPT language=JavaScript type=text/javascript src="http://sajade-neshin.persiangig.com/ray/ghods.js"&gt;&lt;/SCRIPT&gt; <br><br><font style="font-weight:normal;color:rgb(255,0,0);" size="4">محورهای پیشنهادی برای نوشتن:</font><br><div style="text-align:right;"><font size="2"><br></font></div> </div><font style="font-weight:bold;color:rgb(51,51,255);" size="2">1- بیانات امام خمینی (ره) و رهبری در باره قدس شریف<br>2- اطلاع رسانی خبر یا اخبار مربوط به کاروان الی بیت المقدس<br>3- قرار دادن لوگوی حمایتی کاروان در وبلاگ<br> 4- کپی این متن در وبلاگ برای اعلام حمایت از کاروان بین المللی "الی بیت المقدس"<br> 5- هر گونه خبر از جنایات رزیم صهیونیستی<br> 6- عکسهای جنایات رزیم صهیونیستی <br>7- ... <br style="color:rgb(51,51,255);"></font><br><p dir="rtl" style="direction:rtl;font-family:tahoma, arial, helvetica, sans-serif;text-align:justify;"><a href="http://www.cloob.com//etc/main/redirector/?url=/http://www.mojecyber.parsiblog.com/" title="">موج وبلاگی جبهه جهادگران مجازی</a><font size="2"><span style="font-size:small;"> از تمام وبلاگ نویسان درخواست می‌کند که با نوشتن یک پست با عنوان</span></font><a href="http://www.cloob.com//etc/main/redirector/?url=/http://mojecyber.parsiblog.com/Posts/13/%D9%85%D9%80%D9%80%D9%86+%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D9%85%D9%80%DB%8C+%D8%AF%D9%87%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%85+." title=""><font size="2"><span style="font-size:small;"></span></font></a><a href="http://www.cloob.com//etc/main/redirector/?url=/http://mojecyber.parsiblog.com/Posts/13/%D9%85%D9%80%D9%80%D9%86+%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D9%85%D9%80%DB%8C+%D8%AF%D9%87%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%85+." title=""><font size="2"><span style="font-size:small;"></span></font></a> <font size="4">"الی بیت المقدس"</font> <font size="2"><span style="font-size:small;"></span></font><font size="2"><span style="font-size:small;"></span></font><font size="2"><span style="font-size:small;"> به موج بپیوندد.</span></font></p> <p dir="rtl" style="direction:rtl;font-family:tahoma, arial, helvetica, sans-serif;text-align:justify;"><br></p> <p dir="rtl" style="direction:rtl;font-family:tahoma, arial, helvetica, sans-serif;text-align:justify;"><font size="2"><span style="direction:rtl;" dir="ltr">1- هر وبلاگ نویس یک یا چند پست در وبلاگ خود با عنوان "الی بیت المقدس" بنویسد.</span></font></p> <p dir="rtl" style="direction:rtl;font-family:tahoma, arial, helvetica, sans-serif;text-align:right;"><font size="2"><span style="direction:rtl;" dir="ltr">2- وبلاگ نویس لینک مطلب خود را در وبلاگ "www.mojecyber.parsiblog.com"&nbsp; </span></font><font size="2"><span style="direction:rtl;" dir="ltr">یا در این تاپیک </span></font><font size="2"><span style="direction:rtl;" dir="ltr">به ما بدهد تا مطلب لینک شود.</span></font></p> <p dir="rtl" style="direction:rtl;font-family:tahoma, arial, helvetica, sans-serif;text-align:right;"><font size="2"><span style="direction:rtl;" dir="ltr">3- حتی الامکان از برچسب های مناسب استفاده شود... مانند:</span></font></p> <p dir="rtl" style="direction:rtl;font-family:tahoma, arial, helvetica, sans-serif;text-align:right;">قدس، رژیم اشغالگر، فلسطین اشغالی، الی بیت المقدس، موج وبلاگی "الی بیت المقدس"، کاروان بین المللی الی بیت المقدس و ... استفاده شود.<br></p> <p dir="rtl" style="direction:rtl;font-family:tahoma, arial, helvetica, sans-serif;text-align:right;"><font size="2"><span style="direction:rtl;" dir="ltr">4- وبلاگنویسان لطف کرده ار سایر وبلاگنویسان دعوت به نوشتن مطلب در وبلاگهایشان کنند.</span></font></p></div></div></div></div></div> text/html 2012-02-22T11:59:59+01:00 potatoo.mihanblog.com آسیه خ واشنگتن تایمز: مشکل ما با ایرانی ها، فرهنگ غنی آنهاست!*سند http://potatoo.mihanblog.com/post/16 <div class="rowN2_title"><h1>&nbsp;</h1></div><div class="rowN2_body"><div id="body_article_3850537"><div style="width: 728px; height: 80px; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; text-align: justify;"><div style="width: 500px; height: 80px; float: right; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma;"><div style="width: 100%; float: right; line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-weight: bold; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-size: medium; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">«ما باید در ابتدا به درک درستی از آنچه در ذهن ایرانی ها وجود دارد، برسیم تا بتوانیم مشکلات را حل کنیم. مشکل ایرانی ها نژاد آریایی آنهاست که موجب شده همواره به گذشته خوب خود ببالند.»</span></span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></span></span></span></div></div></div><div style="float: right; width: 510px; height: 320px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=http://www.jamnews.ir/Images/News/Smal_Pic/3-8-1390/IMAGE634551833747218750.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 102, 204);"><span style="font-weight: bold; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-size: medium; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><img src="http://www.jamnews.ir/Images/News/Smal_Pic/3-8-1390/IMAGE634551833747218750.jpg" alt="" style="border-style: none; width: 504px; height: 314px; margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px;"></span></span></span></span></a></div><div style="text-align: justify; line-height: 20px; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-weight: bold; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-size: medium; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="color: rgb(0, 153, 0); margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br></span></span></span></span></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-weight: bold; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-size: medium; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="color: rgb(0, 153, 0); margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br></span></span></span></span></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-weight: bold; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-size: medium; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="color: rgb(0, 153, 0); margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br></span></span></span></span></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-weight: bold; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-size: medium; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="color: rgb(0, 153, 0); margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br></span></span></span></span></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-weight: bold; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-size: medium; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="color: rgb(0, 153, 0); margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br></span></span></span></span></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-weight: bold; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-size: medium; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="color: rgb(0, 153, 0); margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br></span></span></span></span></span></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-weight: bold; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-size: medium; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="color: rgb(0, 153, 0); margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br><br><br><br>روزنامه واشنگتن تایمز، روز سه شنبه 21 فوریه (2 اسفند) نوشت:</span></span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;«به طور کلی سوالات مهمی در مورد سیاست خارجی آمریکا به خصوص در حوزه خاورمیانه به وجود آمده است.» </span></span></span></span><br><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-weight: bold; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-size: medium; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"></span></span></span></span></div><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-weight: bold; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-size: medium; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">این روزنامه در مورد ایران نوشت: «ما باید در ابتدا به درک درستی از آنچه در ذهن ایرانی ها وجود دارد، برسیم تا بتوانیم مشکلات را حل کنیم. مشکل ایرانی ها نژاد آریایی آنهاست که موجب شده همواره به گذشته خوب خود ببالند. آنها قسمت هایی از جهان را در امپراطوری 2500 ساله خود رهبری کرده اند. فرهنگ غنی ایرانی ها موجب شده تا آنها خواهان احترام دیگران به خود شوند.»</span></span></span></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-weight: bold; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-size: medium; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br></span></span></span></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-weight: bold; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-size: medium; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">واشنگتن تایمز ادامه داد: «آنها نه تنها به خاطر قدرت نظامی خود مورد احترام بوده اند بلکه تمدن خود را نیز در طول زمان ارتقا بخشیده اند. آنها در یادگیری، تبادلات، ساخت و سازها، ادبیات و هنر جزء پیشتازها بوده اند. قسمت مهمی از فرهنگ ایرانی ها دین آنهاست. آنها شیعه هستند در حالی که 90 درصد مسلمانان جهان سنی مذهب هستند.»</span></span></span></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-weight: bold; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-size: medium; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br></span></span></span></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-weight: bold; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-size: medium; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">این روزنامه افزود: «ایران دارای منابع طبیعی فراوانی است و پتروشیمی آن نیز توجه قدرت های جهان را به خود جلب کرده است. روسیه و انگلیس و تا حدودی آمریکا همواره برای نفوذ در ایران با هم رقابت داشته اند. متاسفانه در حالی حکومت شاه ایران سرنگون شد که غرب از این حکومت ظالمانه حمایت می کرد و در چنین شرایطی ایران به دست روحانیون افتاد. آقای[آیت الله] خمینی تنها کسی بود که جرات کرد با شاه به مخالفت برخیزد.»</span></span></span></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-weight: bold; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-size: medium; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br></span></span></span></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-weight: bold; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-size: medium; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">واشنگتن تایمز در ادامه نوشت: «غرب مسئول پیشرفت های ایران است[!]. غرب دائماً برای خود دشمن ساخته و مسائل را سخت تر کرده است. ما برای مقابله با روحانیون ایران از حمله صدام به این کشور حمایت کردیم و این اقدام موجب شد تا ایرانی ها غرب را دشمن خود بدانند در حالی که تاکنون جمهوری اسلامی به هیچ کشوری در همسایگی خود حمله نکرده است. در مجلس جمهوری اسلامی حتی یک کرسی برای نماینده یهودیان وجود دارد.»</span></span></span></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><br><span style="font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"></span></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></span></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-weight: bold; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-size: medium; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><img alt="" src="http://news.jamnews.ir/Images/News/Editor/image/%D8%B3%D9%86%D8%AF22.bmp" style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px;" width="600" height="527"></span></span></span></span></p></div> </div></div> text/html 2012-02-14T10:16:22+01:00 potatoo.mihanblog.com آسیه خ من رای می دهم http://potatoo.mihanblog.com/post/15 <p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">سلام بر خمینی کبیر</font></p><div style="text-align: justify; font-family: courier new,courier,monospace;"> </div><p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">روح الله دوست داشتنی که مردم ایران به فرمان الهی سر به فرمان او سپردند و به پای صندوق های رای رفتند و به جمهوری اسلامی رای دادند ، نه یک کلمه بیشتر! نه یک کلمه کمتر!</font></p><div style="text-align: justify; font-family: courier new,courier,monospace;"> </div><p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">مردم ما 32 سال پیش مرعوب شیاطین خارجی نشدند و فریب شیاطین داخلی را هم نخوردند که می گفتند اسلام نمی تواند حکومت کند و باید روشهای غربی را پیاده کنیم.</font></p><div style="text-align: justify; font-family: courier new,courier,monospace;"> </div><p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p><div style="text-align: justify; font-family: courier new,courier,monospace;"> </div><p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">اما مردم طبق فرمان امام به جمهوری اسلامی رای دادند نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر...</font></p><div style="text-align: justify; font-family: courier new,courier,monospace;"> </div><p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">این روزها هم زمزمه های غربگرایانی به گوش می رسه امثال حاج سید جوادی که امام طردش کرد و دیگر سران نهضت آزادی ... اینها هنوز هم فکر می کنند حرفشان خریداری دارد و می توانند در دل مردم ایران جایی باز کنند و دوباره<span>&nbsp; </span>ایران را به دامن غرب برگردانند . </font></p><div style="text-align: justify; font-family: courier new,courier,monospace;"> </div><p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">شگفت اینکه در این سالها که غرب خودش در بحران بی هویتی و بی نتیجه بودن حاکمیت سکولاریسم دست و پا می زند و مردم غرب به پا خاسته اند تا پوچی و بیهودگی مکاتب غربی را به نمایش بگذارند، این اقایان که تا خرخره در توهم کارآمد بودن غرب غرق شده اند، حتی چشم به روی واقعیات روز بسته اند.</font></p><div style="text-align: justify; font-family: courier new,courier,monospace;"> </div><p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">تحریم انتخابات برای این دشمنان دوست نما، راهی است برای تضعیف نظام تا به خیال خام خودشان بخواهند ریزش ها را در نظام بالا ببرند و نظام را به بن بست بکشانند.</font></p><div style="text-align: justify; font-family: courier new,courier,monospace;"> </div><p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">غافل از اینکه امام ما، روح الله دوست داشتنی و شیردل ما فرموده است: "شما به بن بست رسیده اید، نظام اسلامی به بن بست نمی رسد."</font></p><div style="text-align: justify; font-family: courier new,courier,monospace;"> </div><p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">این اقایان خود را در بن بست می بینند و با فرافکنی اینطور القا می کنند که نظام به بن بست رسیده است.</font></p><div style="text-align: justify; font-family: courier new,courier,monospace;"> </div><p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">ما تا آخرین قطره خونمان پای این نظام ایستاده ایم ...... و با رای مان ناراستی ها و اشکالاتی را هم که ممکن است در نظام وجود داشته باشد را ان شالله راست و درست می کنیم. </font></p><div style="text-align: justify; font-family: courier new,courier,monospace;"> </div><p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">این وظیفه ماست که سعی کنیم بهترین و اصلح ترین را برای مجلس و ریاست جمهوری انتخاب کنیم تا سهم خودمان را در بهبود و رشد نظام اسلامی مان ادا کنیم.</font></p><div style="text-align: justify; font-family: courier new,courier,monospace;"> </div><p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p><div style="text-align: justify; font-family: courier new,courier,monospace;"> </div><p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">ما عمل به وظیفه می کنیم تا پیش خدا روسفید باشیم. نتیجه با خود خداست.</font></p><div style="text-align: justify; font-family: courier new,courier,monospace;"> </div><p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">....</font></p><p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; text-align: justify;"><br></p><p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; text-align: center;"><span><img style="width: 446px; height: 177px;" src="http://sajade-neshin.persiangig.com/ray/paiin.jpg" alt="paiin.jpg"></span></p><div style="text-align: justify; font-family: courier new,courier,monospace;"> </div><p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: courier new,courier,monospace; font-weight: bold; text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> text/html 2011-11-12T16:11:11+01:00 potatoo.mihanblog.com آسیه خ این سند جنایت آمریکاست http://potatoo.mihanblog.com/post/14 <font size="2"><span style="font-family: tahoma,'sans-serif'; font-size: 10pt;" lang="fa"> <p style="text-align: justify; line-height: normal;" dir="rtl"><br></p><p style="text-align: justify; line-height: normal;" dir="rtl"><span class="blogtitle"><font color="#3333ff">امسال دیدید که هیلاری کلینتون تو تلویزیون بی ب سی بالاخره به خاطر فاجعه حمله به هواپیمای مایفربری ایرباس معذرت خواهی کرد.</font></span></p><p style="text-align: justify; line-height: normal;" dir="rtl"><span class="blogtitle"><font color="#3333ff">خلاصه این جنایت رو ببینید. <br></font></span></p><p style="text-align: justify; line-height: normal;" dir="rtl"><span class="blogtitle"><font color="#3333ff">با اینکه خیلی از ما هنوزنمیدونیم یه همچین جنایت وحشیانه ای برای کشور خودمون اتفاق افتاده و بعدش هم به اون افسر جنایتکار حایزه دادن و مدال افتخار و رئیس جمهور امریکا گفته هر اتفاقی هم افتاده باشه من هرگز از ایران معذرت خواهی نمی کنم</font></span><a class="blogtitle" title="" href="http://www.cloob.com/profile/blog/one/username/m_morgan/logid/1588357"><font color="#3333ff"><br></font></a></p><p style="text-align: justify; line-height: normal;" dir="rtl"><a class="blogtitle" title="" href="http://www.cloob.com/profile/blog/one/username/m_morgan/logid/1588357"><font color="#3333ff"><br></font></a></p><p style="text-align: justify; line-height: normal;" dir="rtl"><a class="blogtitle" title="" href="http://www.cloob.com/profile/blog/one/username/m_morgan/logid/1588357"><font color="#3333ff">عکس العمل رئیس‌جمهور آمریکا در مقابل حمله موشکی به هواپیمای</font></a><font color="#3333ff">&nbsp;ایرباس ایرانی در خلیج فارس</font></p> </span></font><div style="text-align: center;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,'sans-serif'; font-size: 10pt;" lang="fa"><p style="text-align: justify; line-height: normal;" dir="rtl" align="center"><span style="font-family: tahoma,'sans-serif'; font-size: 10pt;" lang="fa"><img alt="Villainy-In-PersianGulf.jpg" src="http://persiangulfstudies.com/news/Villainy-In-PersianGulf.jpg" width="464" height="336"></span></p></span></font></div><font size="2"><span style="font-family: tahoma,'sans-serif'; font-size: 10pt;" lang="fa"> <p style="text-align: justify; line-height: normal;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify; line-height: normal;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify; line-height: normal;" dir="rtl"><span style="font-family: tahoma,'sans-serif'; color: rgb(255, 0, 0); font-size: 10pt;" lang="fa"><font face="">در سپتامبر سال ۱۹۸۳، یک هواپیمای مسافری متعلق به کره‌ی جنوبی که مسیرش را گم کرده بود و وارد حریم هوایی شوروی شده بود(۳۶۰ کیلومتر خارج از مسیر) توسط یک هواپیمای جنگی شوروی هدف قرار گرفت و همه‌ی مسافران آن کشته شدند. </font></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify; line-height: normal;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify; line-height: normal;" dir="rtl"><span style="font-family: tahoma,'sans-serif'; font-size: 10pt;" lang="fa"><font face="">رئیس‌جمهور وقت آمریکا، آقای ریگان در بیانات مهمی ضمن محکوم کردن این اتفاق، به ذکر جزییات فنی و نتایج کارشناسی هیات‌های تحقیق پرداخت تا برای همه‌ی شهروندان آمریکایی دقیقا روشن شود چه جنایت بزرگ و غیرقابل توجیهی رخ داده است.</font></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify; line-height: normal;" dir="rtl"><span style="font-family: tahoma,'sans-serif'; font-size: 10pt;" lang="fa"><font face="">برای یک‌بار هم که شده، من کاملا با </font></span><a href="http://www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=http://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_Reagan"><span style="font-family: tahoma,'sans-serif'; font-size: 10pt;" lang="fa"><font color="#0000ff">آقای ریگان</font></span></a><span style="font-family: tahoma,'sans-serif'; font-size: 10pt;" lang="fa"><font face=""> موافق هستم. به حدی که اگر اجازه دهید از زبان خود ایشان همان مواضع‌ را تکرار می‌کنم، اما این‌بار در محکومیت فاجعه‌ا‌ی هولناک‌تر: </font></span><a href="http://www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=http://en.wikipedia.org/wiki/Iran_Air_Flight_655"><span style="font-family: tahoma,'sans-serif'; font-size: 10pt;" lang="fa"><font color="#0000ff">حمله‌ی ناو آمریکایی به هواپیمای مسافری ایران در سال&nbsp; ۱۹۸۸</font></span></a><span style="font-family: tahoma,'sans-serif'; font-size: 10pt;" lang="fa"><font face="">.</font></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify; line-height: normal;" dir="rtl"><span style="font-family: tahoma,'sans-serif'; font-size: 10pt;" lang="fa"><font face="">اما همان سخنان آقای ریگان را به طور دقیق ولی این بار با روایت ایران (آرزو بر جوانان عیب نیست!) بخوانیم:</font></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify; line-height: normal;" dir="rtl"><span style="font-family: tahoma,'sans-serif'; color: rgb(148, 54, 52); font-size: 10pt;" lang="fa"><font face="">هموطنان آمریکایی من،</font></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal;" dir="rtl"><span style="font-family: tahoma,'sans-serif'; color: rgb(148, 54, 52); font-size: 10pt;" lang="fa"><font face="">امشب برای شما درباره‌ی کشتار مسافران خط‌هوایی «ایران‌ایر» صحبت می‌کنم. این حمله توسط کشور ما «آمریکا» انجام شد. علیه «۲۹۰» نفر مرد، زن و کودک بی‌گناه، یعنی سرنشینان یک هواپیمای غیرمسلح و مسافربری «ایرانی».</font></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal;" dir="rtl"><span style="font-family: tahoma,'sans-serif'; color: rgb(148, 54, 52); font-size: 10pt;" lang="fa"><font face="">این جنایت علیه بشریت هرگز نباید فراموش شود، چه در آمریکا و چه در سراسر جهان.</font></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal;" dir="rtl"><span style="font-family: tahoma,'sans-serif'; color: rgb(148, 54, 52); font-size: 10pt;" lang="fa"><font face="">امشب دعا می‌خوانیم برای قربانیان این حادثه و خانواده‌هایشان در این لحظات اندوه هولناک. مرگ آن‌ها به خاطر زیرپاگذاشتن تمامی جنبه‌های حقوق بشر توسط «دولت آمریکا» بود. همه‌ی مردم متمدن جهان با پدران و مادران قربانیان این فاجعه در اندوه، شوک و خشم‌شان احساس همدردی می‌کنند.</font></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal;" dir="rtl"><span style="font-family: tahoma,'sans-serif'; color: rgb(148, 54, 52); font-size: 10pt;" lang="fa"><font face="">اجازه دهید خیلی واضح و شفاف بگویم: برای کاری که ما «آمریکایی‌ها» کردیم مطلقا هیچ عذری پذیرفته نیست، چه اخلاقی و چه قانونی. اما با وجود وحشیانه بودن این جنایت، عکس‌العمل جهانی دربرابر آن و بدیهی بودن تقصیر نیروهای ما، متاسفانه ما «آمریکایی‌ها» هنوز از گفتن حقیقت سرباز می‌زنیم.</font></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal;" dir="rtl"><span style="font-family: tahoma,'sans-serif'; color: rgb(148, 54, 52); font-size: 10pt;" lang="fa"><font face="">جای هیچ شکی باقی نیست، این حمله فقط علیه «ایران» نیست؛ بلکه حمله‌ی آمریکا به همه‌ی جهان است. حمله به بنیان ارزش‌های اخلاقی‌ای که روابط انسانی میان مردمان جهان را شکل داده است.</font></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal;" dir="rtl"><span style="font-family: tahoma,'sans-serif'; color: rgb(148, 54, 52); font-size: 10pt;" lang="fa"><font face="">این عملی متوحشانه است، زاده شده‌ توسط کشوری که حقوق شهروندان و ارزش جان انسان‌ها را نادیده می‌گیرد و همواره درحال توسعه‌طلبی و تلاش برای سلطه بر ملت‌های دیگر بوده است.</font></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal;" dir="rtl"><span style="font-family: tahoma,'sans-serif'; color: rgb(148, 54, 52); font-size: 10pt;" lang="fa"><font face="">سخنان بالا بخش‌هایی از </font></span><a href="http://www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=http://en.wikipedia.org/wiki/Korean_Air_Lines_Flight_007"><span style="font-family: tahoma,'sans-serif'; font-size: 10pt;" lang="fa"><font color="#0000ff">گفته‌های آقای ریگان در محکومیت سقوط هواپیمای مسافری کره‌ای توسط هواپیمای شکاری شوروی</font></span></a><span style="font-family: tahoma,'sans-serif'; font-size: 10pt;"><font face=""> </font><span style="color: rgb(148, 54, 52);" lang="fa">است. فقط به جای «ایران‌ایر» و «آمریکا» و «۲۹۰»، قرار دهید «شرکت خطوط هوایی کره‌ای»، «شوروی» و «۲۶۹» ومانند آن.</span></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify; line-height: normal;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify; line-height: normal;" dir="rtl"><span style="font-family: tahoma,'sans-serif'; font-size: 10pt;" lang="fa"><font face="">اما حمله به هواپیمای ایرانی جنایتی به مراتب هولناک‌تر بوده، علت آن:</font></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify; line-height: normal;" dir="rtl"><span style="font-family: tahoma,'sans-serif'; font-size: 10pt;" lang="fa"><strong>۱٫ هواپیمای ایرانی بر خلاف هواپیمای کره‌ای در مسیر صحیح خودش پرواز می‌کرد.</strong></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal;" dir="rtl"><span style="font-family: tahoma,'sans-serif'; font-size: 10pt;" lang="fa"><br><strong>۲٫ هواپیمای ایرانی بر خلاف هواپیمای کره‌ای وارد حریم هوایی دشمن نشده بود.</strong></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal;" dir="rtl"><span style="font-family: tahoma,'sans-serif'; font-size: 10pt;" lang="fa"><br><strong>۳٫ ناو‌آمریکایی بر خلاف هواپیمای شکاری شوروی داخل مرزهای کشور خودش نبود.</strong></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal;" dir="rtl"><span style="font-family: tahoma,'sans-serif'; font-size: 10pt;" lang="fa"><br><strong>۴٫ شرایط یک ناو مجهز آمریکایی در منطقه‌ی خلیج فارس را نمی‌شود با شرایط پرتنش جنگ سرد که خطر حمله‌ی اتمی و غیره جدی بود مقایسه کرد.</strong></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify; line-height: normal;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify; line-height: normal;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify; line-height: normal;" dir="rtl"><span style="font-family: tahoma,'sans-serif'; font-size: 10pt;" lang="fa"><font face="">اما در پاسخ به فاجعه حمله موشکی آمریکا به هواپیمای مسافربری ایران، </font></span><a href="http://www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/0405/05/pzn.00.html"><span style="font-family: tahoma,'sans-serif'; font-size: 10pt;" lang="fa"><font color="#0000ff">مدتی بعد از این حمله‌ی وحشیانه، بوش پدر، رئیس جمهور وقت آمریکا در این‌رابطه گفت</font></span></a><span style="font-family: tahoma,'sans-serif'; font-size: 10pt;" lang="fa"><font face="">:</font></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal;" dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify; line-height: normal;" dir="rtl"><span style="font-family: tahoma,'sans-serif'; font-size: 10pt;" lang="fa"><font face="">من هرگز از طرف آمریکا از ایران عذرخواهی نمی‌کنم. برای من مهم نیست شواهد (واقعیت‌) چیستند.</font></span></p> <p style="text-align: left; line-height: normal;" dir="rtl" align="right"><span style="font-family: tahoma,'sans-serif'; font-size: 10pt;" dir="ltr"><font face="">The first President‌ Bush said:<br>I will never apologize for the United States of America. I don’t care what the facts are.</font></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal;" dir="rtl">&nbsp;</p></span></font><div style="text-align: center; font-weight: bold;"> <font size="3">به این چی میشه گفت جز تروریسم دولتی؟<br></font></div><font size="3"><br><br></font><div style="text-align: center; color: rgb(204, 0, 0);"><font size="3"><font size="2">این عکسهای جنایت امریکا در عراق و افغانستان رو هم ببینید بد نیست</font></font><br><font size="3"><font size="2">اینقدر از این دست عکسا زیادن که ادم می مونه که اصلا نیازی به سند هست؟</font></font><br><br><br><img src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1390/08/15/13900815154831234_PhotoL.jpg" alt="تصاویر منتشرنشده از جنایات آمریکا در منطقه/ عکس: آرشیو روزنامه کیهان" title="تصاویر منتشرنشده از جنایات آمریکا در منطقه/ عکس: آرشیو روزنامه کیهان"><br><img src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1390/08/15/1390081515482715_PhotoL.jpg" alt="تصاویر منتشرنشده از جنایات آمریکا در منطقه/ عکس: آرشیو روزنامه کیهان" title="تصاویر منتشرنشده از جنایات آمریکا در منطقه/ عکس: آرشیو روزنامه کیهان"><br><img src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1390/08/15/13900815154827812_PhotoL.jpg" alt="" title=""><br><img src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1390/08/15/13900815154821593_PhotoL.jpg" alt="تصاویر منتشرنشده از جنایات آمریکا در منطقه/ عکس: آرشیو روزنامه کیهان" title="تصاویر منتشرنشده از جنایات آمریکا در منطقه/ عکس: آرشیو روزنامه کیهان"><br><br></div><br><br><div style="text-align: justify;"><font size="2">به دعوت موح وبلاگی "این سند جنایت آمریکاست" نوشتم و از همه دوستان وبلاگی دعوت می کنم که بنویسند<br><br>www.mojecyber.parsiblog.com<br><br>یه مطلب در مورد جنایات امریکا بنویسید(ترجیحا مصور) و در همون وبلاگی که سطر بالا ادرس دادم لینک مطلبتون رو بدید<br></font></div><br> text/html 2011-08-11T09:36:49+01:00 potatoo.mihanblog.com آسیه خ سومالی در پنجه مرگ http://potatoo.mihanblog.com/post/6 <P>&nbsp;</P> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN-TOP: 4px; MARGIN-BOTTOM: 10px"><STRONG>جنگ افروزی غرب، ریشه بحران سومالی</STRONG></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify"> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG><IMG style="BORDER-BOTTOM: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-TOP: 1px solid; BORDER-RIGHT: 1px solid" title="" alt="" src="http://www.gerdab.ir/files/fa/news/1390/5/19/14948_673.jpg" width=550><BR><BR></STRONG></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG>كارتون (الله‌كرم مشتاقی)<BR></STRONG></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG>حساب 99999 هلال احمر کمک های شما را برای کمک به این مردم نیازمند می پذیرید.</STRONG></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG>توطئه دشمن را با کمک به مردم سومالی خنثی کنید</STRONG></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG>وظیفه هر مسلمان کمک به همنوع است</STRONG></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG>در موج وبلاگی حبهه جهادگران شرکت کنید</STRONG></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG><A href="http://www.mojecyber.parsiblog.com/posts/9">http://www.mojecyber.parsiblog.com/posts/9</A></STRONG></DIV></DIV> <P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P> <P><STRONG>&nbsp;</P></STRONG> text/html 2011-07-28T09:45:44+01:00 potatoo.mihanblog.com آسیه خ مزایای سیستم لوله كشی كلكتوری http://potatoo.mihanblog.com/post/13 <TABLE style="BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt" border=0 cellPadding=0 width=550 height=71> <TBODY> <TR> <TD style="BACKGROUND-IMAGE: url(http://www.blogfa.com/layouts/mblue/centerc.gif); BACKGROUND-REPEAT: repeat-x" height=22 width="100%"> <DIV class=PostTitle><A href="http://masoodvahidi.blogfa.com/post-429.aspx"><FONT size=2>مزایای سیستم لوله كشی كلكتوری </FONT></A></DIV></TD> <TD height=22 width=7><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.blogfa.com/layouts/mblue/leftc.gif" width=7 height=22></FONT></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-LEFT: #b1c3ed 1px solid; PADDING-BOTTOM: 5px; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; PADDING-LEFT: 5px; PADDING-RIGHT: 5px; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 9pt; BORDER-TOP: #b1c3ed 1px solid; BORDER-RIGHT: #b1c3ed 1px solid; PADDING-TOP: 5px" vAlign=top colSpan=3> <DIV class=postbody> <DIV class=postbody> <DIV dir=rtl align=right><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>در لوله كشی به روش سنتی با استفاده از شبكه موازی لوله سرد و گرم در طول مسیر مورد نیاز حركت نموده و در نقاط مصرف از شبكه انشعاب گرفته می شود <BR><STRONG>در سیستم سنتی</STRONG><BR>سعی می گردد با بالا بردن قطر لوله ها مشكل شماره 1 كاهش پیدا نماید . <BR>بدلیل خروجی های زیاد میزان استفاده از اتصالات زیاد می شود . <BR>بدلیل استفاده زیاد از اتصالات ضریب اطمینان آب بندی در طول زمان كاهش و پرت لوله افزایش می یابد<BR>در صورت بروز مشكل و یا نشتی در شبكه عیب یابی و مشخص نمودن مكان نشتی به آســـــــــانی امكان پذیر نبوده و مستلزم ایجاد خسارتهای زیاد می باشد</FONT><BR><BR><BR></FONT> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2><IMG src="http://sanpipe.ir/Files/Images/j3.gif"></FONT></DIV><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><BR><FONT size=2><STRONG><FONT color=#ff6600>سیستم كلكتوری در در شبكه آب سرد و گرم</FONT></STRONG><BR><BR>در این روش ورودی های آب سرد و گرم هر كدام در یك كلكتور (تقسیم كننده) متمركز شده و سپس از كلكتور جهت سایر نقاط مورد نیاز انشعاب گرفته میشود<BR><BR></FONT><FONT size=2><STRONG>سیستم كلكتوری در شبكه حرارت مركزی (موتورخانه ـ پكیج) <BR></STRONG>ورودی آب گرم در یك كلكتور و خروجی نیز در یك كلكتور متمركز می گردد <BR>از كلكتور ورودی جهت تمامی نقاط مورد نیاز (رادیاتور ها یا سیستم كف خواب) انشعاب گرفته شده و برگشتی لوله به كلكتور خروجی بر می گردد<BR>سئوال : در سیستم كلكتوری چگونه می توان هوا گیری نمود ؟ <BR>پاسخ : با نصب یك عدد هواگیر اتوماتیك در انتهای هر كلكتور و در برخی از طرحها جهت جلوگیری از هوا گرفتن شبكه كلكتور در كف طراحی میگردد</FONT></FONT><FONT size=2> </FONT> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2><IMG src="http://honestbud.tripod.com/pipex_2"></FONT></DIV><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><BR><FONT size=2><STRONG><FONT color=#ff6600>مزایای استفاده از سیستم كلكتوری</FONT></STRONG><BR><BR>صرفه جوئی از طریق كاهش مصرف اتصالات<BR>صرفه جوئی از طریق كاهش قطر لوله و اتصالات مورد استفاده<BR>افزایش ضریب آب بندی (بدلیل عدم استفاده از اتصالات در كف)<BR>توزیع یكنواخت حرارت<BR>توزیع یكنواخت فشار آب و كنترل قسمتهای مختلف<BR>امـــــكان قطع و وصل و كنترل قسمتهای مختلف سیستم از محل كلكتور و نتیجتاً كاهش مصرف انرژی و عیب یابی سریع<BR>• لازم بــذكر است كه در سیستم كلكتوری میزان مصرف لوله از نظر متراژ بیشتر از بقیه روشهای اجرایی می باشد ولی با در نظر گرفتن كاهش سایز لوله مصرفی و اتصالات موردنیاز هزینه افزایش ریالی متراژ لوله توجیه پذیر خواهد بود .</FONT></FONT><FONT size=2> </FONT> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2><IMG src="http://www.made-in-china.com/image/2f0j00pVTtNlaWjEcQM/Manifold-Collector-for-Radiant-Heating.jpg"></FONT></DIV><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><BR><FONT size=2><FONT color=#ff6600>نكته</FONT><BR><BR>لوله مسیر ورودی به كلكتور از طرف مغزی می باشد ، جهت ورودی دركلكتورهای ً1 می توانید از مهره ماسوره ً1*25 یا ً1*32 استفاده نمائید . <BR>از بوشن آخر كلكتور می توانید : <BR>كلكتور را به كلكتور بعدی متصل نمائید . <BR>با در پوش انتهای كلكتور بسته شود . <BR>در صورت نصب در شبكه گرمایش از كف و یا شبكه رادیاتورها شیر <BR>تخلیه هوای اتوماتیك نصب نمائید</FONT></FONT><FONT size=2> </FONT> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2><IMG src="http://sanpipe.ir/Files/Images/j4.gif"></FONT></DIV></DIV></DIV><SPAN dir=rtl></SPAN> <P><FONT size=2></FONT></P></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE> text/html 2011-07-24T09:40:36+01:00 potatoo.mihanblog.com آسیه خ خصوصیت مبردها http://potatoo.mihanblog.com/post/8 <DIV class=postbody> <DIV class=postbody> <P dir=rtl>بنابر قوانین اروپا استفاده از کلرو فلوئورکربن ها به دلیل تاثیرات نامطلوب بر روی لایه اوزن،بعد از 31 دسامبر 2000 ممنوع است و به کارگیری ئیدرو کلرو فلوئورکربن ها نیز از اول ژانویه 2010 قدغن شده است.</P> <DIV> <TABLE border=1> <TBODY> <TR> <TD> <P align=center>کاربرد</P></TD> <TD> <P align=center>ویژگی</P></TD> <TD> <P dir=rtl align=center>دمای بحرانیC ˚</P></TD> <TD> <P dir=rtl align=center>دمای جوشC ˚</P></TD> <TD> <P align=center>مبرد</P></TD></TR> <TR> <TD> <P dir=rtl align=center>برای سیستم های کوچک</P> <P dir=rtl align=center>یا کمپرسور های رفت و برگشتی</P></TD> <TD> <P dir=rtl align=center>غیر قابل اشتعال.</P> <P dir=rtl align=center>غیر خورنده.</P> <P dir=rtl align=center>پایدار و مخرب لایه اوزن.</P></TD> <TD> <P dir=ltr align=center>112</P></TD> <TD> <P dir=ltr align=center>-30</P></TD> <TD> <P align=center>R12</P></TD></TR> <TR> <TD> <P align=center>برای سیستم های بزرگ تجاری</P> <P align=center>وکمپرسور های گریز از مرکز</P></TD> <TD> <P dir=rtl align=center>غیر قابل اشتعال.</P> <P dir=rtl align=center>غیر خورنده.</P> <P dir=rtl align=center>پایدار و مخرب لایه اوزن.</P></TD> <TD> <P dir=ltr align=center>198</P></TD> <TD> <P dir=ltr align=center>9</P></TD> <TD> <P align=center>R11</P></TD></TR> <TR> <TD> <P align=center>برای واحد های خنک کننده یکپارچه</P> <P align=center>و کمپرسورهای رفت و آمدی</P></TD> <TD> <P dir=rtl align=center>غیر قابل اشتعال.</P> <P dir=rtl align=center>غیر سمی.</P> <P dir=rtl align=center>غیر خورنده.</P> <P align=center>پایدار و مخرب لایه اوزن.</P></TD> <TD> <P dir=ltr align=center>96</P></TD> <TD> <P dir=ltr align=center>-41</P></TD> <TD> <P align=center>R22</P></TD></TR> <TR> <TD> <P align=center>مناسب سیستم های با فرکانس</P> <P align=center>R22ظرفیت تبرید 20% بیشتر از .60HZ</P></TD> <TD> <P dir=rtl align=center>غیر قابل اشتعال.</P> <P dir=rtl align=center>غیر خورنده.</P> <P dir=rtl align=center>پایدار و مخرب لایه اوزن.</P></TD> <TD> <P align=center>&nbsp;</P></TD> <TD> <P dir=ltr align=center>-33</P></TD> <TD> <P align=center>R500</P></TD></TR> <TR> <TD> <P align=center>برای دما های پائین.</P></TD> <TD> <P dir=rtl align=center>غیر قابل اشتعال.</P> <P dir=rtl align=center>غیر سمی.</P> <P dir=rtl align=center>غیر خورنده.</P> <P align=center>&nbsp;</P></TD> <TD> <P dir=ltr align=center>90</P></TD> <TD> <P dir=ltr align=center>-46</P></TD> <TD> <P align=center>R502</P></TD></TR> <TR> <TD> <P align=center>سیستم تهویه مطبوع و پمپ های حرارتی.</P> <P align=center>.R22جایگزین</P></TD> <TD> <P dir=rtl align=center>غیر قابل اشتعال.</P> <P dir=rtl align=center>درجه غیر سمی کم.</P> <P dir=rtl align=center>غیر خورنده.</P> <P align=center>عدم تخریب لایه اوزن.</P></TD> <TD> <P dir=ltr align=center>87</P></TD> <TD> <P dir=ltr align=center>-43</P></TD> <TD> <P align=center>R407</P></TD></TR> <TR> <TD> <P align=center>واحد های تهویه مطبوع.</P> <P align=center>سرد خانه.</P> <P align=center>پمپ حرارتی.</P></TD> <TD> <P dir=rtl align=center>غیر قابل اشتعال.</P> <P dir=rtl align=center>درجه غیر سمی کم.</P> <P dir=rtl align=center>غیر خورنده.</P> <P align=center>عدم تخریب لایه اوزن.</P></TD> <TD> <P dir=ltr align=center>72</P></TD> <TD> <P dir=ltr align=center>-52</P></TD> <TD> <P align=center>R410</P></TD></TR> <TR> <TD> <P align=center>مناسب سیستم های دما پایین و متوسط.</P> <P align=center>.R502جایگزین مبرد</P></TD> <TD> <P dir=rtl align=center>غیر قابل اشتعال.</P> <P dir=rtl align=center>درجه غیر سمی کم.</P> <P dir=rtl align=center>غیر خورنده.</P> <P align=center>عدم تخریب لایه اوزن.</P></TD> <TD> <P dir=ltr align=center>71</P></TD> <TD> <P dir=ltr align=center>-47</P></TD> <TD> <P align=center>R507</P></TD></TR> <TR> <TD> <P align=center>تهویه مطبوع صنعتی و خانگی.</P> <P align=center>.R22جایگزین</P></TD> <TD> <P align=center>عدم تخریب لایه اوزن.</P></TD> <TD> <P dir=ltr align=center>101</P></TD> <TD> <P dir=ltr align=center>-26</P></TD> <TD> <P align=center>R134a</P></TD></TR> <TR> <TD> <P align=center>مناسب سردخانه.</P> <P align=center>.R502جایگزین</P></TD> <TD> <P dir=rtl align=center>غیر قابل اشتعال.</P> <P dir=rtl align=center>درجه غیر سمی کم.</P> <P align=center>عدم تخریب لایه اوزن.</P></TD> <TD> <P dir=ltr align=center>72</P></TD> <TD> <P dir=ltr align=center>-46</P></TD> <TD> <P align=center>R404A</P></TD></TR> <TR> <TD> <P align=center>مناسب دماهای پایین.</P> <P align=center>.R502جایگزین</P></TD> <TD> <P dir=rtl align=center>غیر قابل اشتعال.</P> <P dir=rtl align=center>درجه غیر سمی کم.</P> <P align=center>تخریب نشدن&nbsp;لایه اوزن.</P></TD> <TD> <P dir=ltr align=center>83</P></TD> <TD> <P dir=ltr align=center>-42</P></TD> <TD> <P align=center>R407A</P></TD></TR> <TR> <TD> <P align=center>تاسیسات صنعتی بزرگ.</P></TD> <TD> <P align=center>بوی نافذ –قابل حل در آب-غیر قابل اشتعال-با مخلوط مناسبی از هوا قابل انفجار-بدون اثر مخرب بر لایه اوزن.</P></TD> <TD> <P dir=ltr align=center>133</P></TD> <TD> <P dir=ltr align=center>-33</P></TD> <TD> <P align=center>آمونیاک</P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></DIV></DIV> text/html 2011-07-20T09:44:36+01:00 potatoo.mihanblog.com آسیه خ روش تست کنترل روغن http://potatoo.mihanblog.com/post/12 <DIV align=justify> <TABLE style="BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt" border=0 cellPadding=0 width=550 height=71> <TBODY> <TR> <TD height=22 width=7><FONT size=2></FONT></TD> <TD style="BACKGROUND-IMAGE: url(http://www.blogfa.com/layouts/mblue/centerc.gif); BACKGROUND-REPEAT: repeat-x" height=22 width="100%"> <DIV class=PostTitle><A href="http://masoodvahidi.blogfa.com/post-436.aspx"><FONT size=2>روش تست کنترل روغن </FONT></A></DIV></TD> <TD height=22 width=7><FONT size=2><IMG border=0 src="http://www.blogfa.com/layouts/mblue/leftc.gif" width=7 height=22></FONT></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-LEFT: #b1c3ed 1px solid; PADDING-BOTTOM: 5px; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; PADDING-LEFT: 5px; PADDING-RIGHT: 5px; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 9pt; BORDER-TOP: #b1c3ed 1px solid; BORDER-RIGHT: #b1c3ed 1px solid; PADDING-TOP: 5px" vAlign=top colSpan=3> <DIV class=postbody> <DIV align=center><FONT size=2><IMG class=bbc_img src="http://images.google.com/url?source=imgres&amp;ct=img&amp;q=http://www.emersonclimate.com/Documents/FlowControls/pdf/tpc/photos/FD113-ZUK%2520LowRes.jpg&amp;usg=AFQjCNHoQbd2pklM7famRKcQEe8xQnR8Lw"></FONT></DIV><FONT size=2>کنترل روغن دستگاهی است که جهت محافظت کمپرسور تعبیه شده و بر روی روغن کاری مداوم کمپرسور نظارت دارد.<BR><BR>جهت اطمینان از درست عمل کردن این دستگاه باید مراحل زیر را انجام داد:<BR><BR>1 - ابتدا کلید اصلی دستگاه ( چیلر ، سردخانه و ... ) رو روی off قرار می دهیم.<BR>2- کلید فرمان دستگاه را روی روشن قرار میدهیم و کنتاکتور اصلی کانکت میشود ولی بدلیل قطع کلید اصلی کمپرسور کار نمی کند در این حالت کنترل روغن وارد عمل می شود و بسته به نوع کنترل روغن بعد از طی معمولا 90 ثانیه مدار فرمان راقطع می کند.<BR><BR></FONT> <P><FONT size=2>بدین ترتیب از صحیح عمل کردن کنترل روغن کمپرسور مطمئن خواهیم شد. در صورت قطع نکردن کنترل روغن بعد از مدت زمان مشخص ، کنترل روغن مورد دارد و یا سیم کشی آن به صورت صحیح انجام نشده.</FONT></P> <P><FONT size=2>نویسنده : رضا جعفری ( شاختا )</FONT></P></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> text/html 2011-07-14T09:43:24+01:00 potatoo.mihanblog.com آسیه خ تاثیر کاهش هوای اضافه مشعل بر صرفه جویی سوخت http://potatoo.mihanblog.com/post/11 <P>&nbsp;</P> <P><FONT size=3>تاثیر کاهش هوای اضافه مشعل بر صرفه جویی سوخت</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; COLOR: rgb(0,0,0)"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: small">یکی از مقرون به صرفه ترین راهبردهای صرفه جویی سوخت برای یک دیگ پکیج بهسازی آن توسط یک مشعل با هوای اضافه پایین است.مشعلهای استانداردی که معمولا توسط سازندگان دیگ عرضه می شوند دارای گارانتی عملکرد با هوای اضافه15 تا 20 درصد فقط در نرخ اشتعال بالا هستند(هوای اضافه 5% تقریبا معادل 1% اکسیژن در دودوکش است).</SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; COLOR: rgb(0,0,0)"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: small">به دلیل اینکه 79 درصد هوای محیط خنثی وبی اثر است(شامل نیتروژن ، آرگن ، وبخار آب) ؛ بسیار مهم است که مقدار سوخت تلف شده بابت گرم کردن هوایی که بخش عمده آن خنثی است به حداقل برسد.مشعلهای با کارایی بالا از اشتعال متوسط(midfire) تا اشتعال بالا(highfire) با 12/5 تا 15 درصد هوای اضافه عمل میکنند.این عملکرد با هوای اضافه پایین تر در سراسربار بزرگ دیگ موجب صرفه جویی قابل توجهی در سوخت خواهد شد زیرا سوخت کمتری بابت گرم کردن هوای احتراقی که بخش عمده آن خنثی است تلف می شود.</SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; COLOR: rgb(0,0,0)"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: small">بسیاری از مشعلها در محل پروژه تنظیم نمی شوند تا مقادیر تجویز شده برای هوای اضافه را براورده سازند ومالکین دیگها نیز سازندگان دیگ را مسئول دستیابی به این مقادیر نمی دانند ؛ مخصوصا در مورد مشعلهای NO<SUB>X</SUB><SUB> </SUB>یا مونوکسیدکربن وضع واعمال می گردند ؛ گاهی اوقات مقادیر تجویز شده برایTurndown مشعل وهوای اضافه قربانی می شوند.</SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; COLOR: rgb(0,0,0)"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: small">مالکین دیگها (در ایالات متحده) چنانچه مقادیر مواد منتشره خارج از حدود مقرر باشند ، مجاز نیستند که دیگها را به کار اندازند.اما تنها تاوان عملکرد دیگ با هوای اضافه بیشتر از حد تجویز شده یاturndown کمتر از حد تجویز شده ، مصرف اضافی سوخت خواهد بود.اگرچه مصرف سوخت یکی از ملاحضات مهم به شمار می رود ، اما اهمیت آن کمتر از تهدیدی است که از سوی سازمانهای ناظر دولتی مبنی بر تعطیل کردن دیگ به دلیل تخطی از حد مجاز آلوده سازی هوا صورت می گیرد.</SPAN></SPAN></P> text/html 2011-07-14T09:42:53+01:00 potatoo.mihanblog.com آسیه خ درک تلفات گرمای دیگ http://potatoo.mihanblog.com/post/10 <FONT size=3><FONT size=3>درک تلفات گرمای دیگ</FONT> <P style="TEXT-ALIGN: justify; COLOR: rgb(0,0,0)"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: small">برای درک بهتر تاثیر کارایی مشعل وکنترلها بر راندمان ، لازم است از تلفات گرمای دیگ آگاهی داشته باشیم.با استفاده از داده های عملیاتی یک دیگ پکیج نمونه ، راندمان دیگ مطابق با بخشPTC 4.1 انجمن مهندسین مکانیک آمریکا(ASME)تحت عنوان "مقررات تست توان برای واحدهای مولد بخار "محاسبه می شود وتلفات معمول دیگ به دست می آیند که در جدول2 نشان داده شده اند</SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; COLOR: rgb(0,0,0)"><IMG style="BORDER-BOTTOM: 0pt; BORDER-LEFT: 0pt; BORDER-TOP: 0pt; BORDER-RIGHT: 0pt" title="مقاله مجله صنعت تاسیسات" border=0 alt="مقاله مجله صنعت تاسیسات" src="http://mboiler.com/images/ishrai/134/m1-3.Mboiler.com.jpg" width=407 height=206></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; COLOR: rgb(0,0,0)"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: small">ASMEPTC4.1 شامل دستورالعمل هایی برای محاسبه راندمان دیگ براساس روش مستقیم خروجی بخار در مقابل ورودی گرما می باشد.این همچنین راندمان دیگ توسط روش غیر مستقیم محاسبه می کند که طی آن تلفات دیگ به طور جداگانه محاسبه شده وبا هم جمع زده می شوند.روش محاسبه"توسط تلفات"فقط به محتوای اکسیژن ودمای دودکش نیاز دارد که می توان آنها را به آسانی با یک آنالیزور احتراق پرتابل یا آنالیزور بکاررفته در کنترلهای احتراق محاسبه نمود</SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; COLOR: rgb(0,0,0)"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: small">استانداردANSI Z21.13 نیز محاسبات راندمان برای دیگ های آب گرم را تشریح کرده است.مکانیزمهای تلفات در دیگ ها مشابهند.جدول 3 معادلات مورد استفاده برای محاسبه سه مورد از عمده ترین تلفات دیگها را نشان داده ومشخص می کند که چگونه این تلفات می توانند تحت تاثیر کارایی دیگ/مشعل قرار بگیرند.</SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; COLOR: rgb(0,0,0)"><IMG style="BORDER-BOTTOM: 0pt; BORDER-LEFT: 0pt; BORDER-TOP: 0pt; BORDER-RIGHT: 0pt" title="مقاله مجله صنعت تاسیسات" border=0 alt="مقاله مجله صنعت تاسیسات" src="http://mboiler.com/images/ishrai/134/m1-4.Mboiler.com.jpg" width=394 height=170></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; COLOR: rgb(0,0,0)"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: small">سه معادله ای که در جدول3 برای محاسبه تلفات مختلف دیگ نشان داده شده اند دارای چند جزء مشترک می باشند که این ، یک راهبرد مشترک برای کاهش تلفات دیگها را پیشنهاد می کند که شامل موارد زیر است:</SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; COLOR: rgb(0,0,0)"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: small">-کاهش دادن دمای دودکش ؛</SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; COLOR: rgb(0,0,0)"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: small">-به حداقل رساندن سطوح هوای اضافه ؛</SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; COLOR: rgb(0,0,0)"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: small">-بالا بردن دمای آب تغذیه دیگ ؛</SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; COLOR: rgb(0,0,0)"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: small">-بالا بردن دمای هوای احتراق در مشعل.</SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; COLOR: rgb(0,0,0)"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: small">کاهش دمای دودکش وافزایش دمای آب تغذیه در سطح دیگ وبا انتخاب یک دیگ راندمان بالای مجهزبه اکونومایزر(یک مبدل حرارتی که گرما را از گازهای خروجی از دودکش به آب تغذیه دیگ منتقل می کند-مترجم)محقق می شوند.</SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; COLOR: rgb(0,0,0)"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: small">اگر یک دیگ بخار فاقد اکونومایزرباشد می توان آن را مورد بهسازی قرارداده و به اکونومایزر مجهز نمود.بنابرقاعده تجربی Kenneth Mekelvyاز شرکت&nbsp; Babcock and Wilcox هر 40<SUP>0</SUP>f&nbsp; یا 22<SUP>0</SUP>c کاهش در دمای دودکش معادل است با 1% افزایش راندمان دیگ.یک اکونومایزر معمولا می تواند راندمان دیگ را 4% تا6% افزایش دهد.</SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; COLOR: rgb(0,0,0)"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: small">استفاده از یک گرمکن هوا برای بالا بردن دمای هوای احتراق یک امر معمول برای دیگهای یوتیلیتی است اما در مورد دیگهای پکیج انجام نمی شود.شبکه کانال مورد نیاز بسیار پرهزینه بوده و میتواند بر عملکردNO<SUB>X</SUB> پایین مشعل تاثیر بگذارد.</SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; COLOR: rgb(0,0,0)"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: small">افزودن پیش گرمکن های هوا به دیگ های پکیج معمولا غیرعملی در نظر گرفته می شود.اما یک ترفند حرفه ای موسوم به "دودکش هوا" می تواند راندمان دیگ را افزایش دهد.دودکش هوا صرفا کانالی است که از ورودی هوای احتراق تا قسمت فوقانی موتورخانه که هوای آن ممکن است20<SUP>0</SUP>fیا 11<SUP>0</SUP>cگرمتر باشد ، کشیده می شود.این اصلاح کم هزینه وصرفا مکانیکی راندمان دیگ را در موتورخانه های محصور افزایش خواهد داد.</SPAN></SPAN></P></FONT>